MİKROBİYOLOJİK TESTLER

MİKROBİYOLOJİK TESTLER

Hayvan hastalıkları ile mücadele günümüzde tüm dünyayı ilgilendiren küresel bir konudur. Mikrobiyolojik testler hayvanlardaki infesiyöz hastalıkları ve bu hastalıklara neden olan etkenleri ortaya koymak için yapılır. Veteriner Mikrobiyoloji alanında incelenen bu etkenler Bakteri, Virus, Mantar, Maya gibi mikroorganizmaları içermektedir. Laboratuvarımızda IBR,BVD,BRS,Brucellosis,Tuberculosis, Paratuberculosis, Neosporosis, Leukosis, Leptospira,Mycoplasma infeksiyonları, Mastitis ayrıca; Mantar, Parazit, Protozoon gibi hastalıkların tanısı yapılmaktadır. Buzağılarda İshal Panelleri,İneklerde Abort Panelleri analizlerimiz içerisindedir.

TEST İSTEĞİ

300x200

Online Test İsteği

Giriş Kayıt Ol
300x200

Posta ile Test İsteği

PDF DOC