BİYOKİMYA ANALİZLERİ

BİYOKİMYA ANALİZLERİ

Biyokimya çeşitli moleküller ve onların canlı hücrelerde ve organizmalarda meydana gelen kimyasal reaksiyonları ile ilgilenir. Biyokimyacılar mikroorganizmalarda, bitkilerde, böceklerde, balıklarda, kuşlarda, ilkel ve gelişmiş memelilerde, insanlarda yaşamın olduğu yerde oluşan kimyasal olayları incelemektedir. Canlıların kimyasal yapı ve davranışları hücre içerisinde meydana gelir ve canlılığın sürdürülebilmesi için hücrede bazı parçalanma ve sentez olaylarının olması gerekir. Bu olayların kaynağı canlı organizma içine alınan organik ve inorganik gıda maddeleridir. Hücre içine giren ve çıkan tüm organik ve inorganik maddeler; karbonhidratlar, proteinler, lipitler, nükleik asitler, vitaminler, enzimler, hormonlar ve mineral maddeler biyokimyanın temel konularını oluşturur. Ayrıca tüm kimyasal olaylar sulu ortamlarda meydana geldiğinden, su ve bu reaksiyonların oluşmasında etkili olan biyokimya açısından önemli olan biyofiziksel olaylar biyokimyanın kapsamındadır. Bütün bunlar Temel Biyokimya bilimi alanında incelenir.

Klinik Biyokimya hastalıkların tanısı ve seyri bakımından vücudu ve onun dışarıya alınmış veya atılmış çeşitli sıvılarını inceleyerek elde edilen sonuçlardan tedavinin ve prognozun izlenmesinde yararlanılan bir laboratuvar bilimidir. Bu iş için geliştirilmiş laboratuvar tekniklerinden ve moleküler mekanizmalardan yararlanılır. Analizler kan, serum, plazma, idrar, süt, diğer salgılar, dışkı ve taşlar gibi biyolojik materyalde gerçekleştirilir. Analizler içinde kan hücreleri sayımı yanında sıvılarda metabolitler, enzimler, mineral iyonların, hormonlar ve vitaminlerin analizi önemli yer tutar ve hastalığın tanısı, ayırıcı tanısı, şiddetinin belirlenmesi, sağaltımının izlenmesi, bulgu vermeyen bir hastalığın ortaya çıkarılması gibi amaçlarla yapılarak sonuçlarından yararlanılır.

Laboratuvarımıza gönderilen kan, idrar, süt gibi biyolojik materyallerden yapılan biyokimyasal analizler Metabolik Profil Test Paneli, Sığır Karaciğer Paneli, Sığır Renal Paneli, Yeni Doğum Enerji Panel 1,2, Kedi Köpek Karaciğer Fonksiyon Paneli, Pet Anestezi Paneli, Pet Böbrek Profili, Pet Kontrol Panellerini de içermektedir.